Vienuolynų kelias Lietuvoje. Susipažinkite: Eucharistijos seserų vienuolija

Laida apie Jėzaus draugijos kunigo tėvo Pranciškaus Masilionio įkurtą Eucharistijos seserų vienuoliją, reikšmingai sovietiniais metais prisidėjusią prie kovos už Lietuvos laisvę.