Vienuolynų kelias Lietuvoje. Kunigo Eugenijaus atsivertimas

Daliaus V. Ramanausko kurta laida.