Brandūs pokalbiai. Religija ir politika

Pagonių religija buvo pajungta politikai. Antika nežinojo religijos ir politikos konflikto. Ši situacija pasikeitė su krikščionybės atsiradimu. Ankstyvoji krikščionybė Romos imperijai atrodė kaip apolitiška religija, kuriai nerūpi šio pasaulio reikalai. Dėl socialinių mokslų išplitimo šiandien daugelis mano, kad religijos yra tik ideologijos, kurias valdantieji sluoksniai naudoja siekdami išlaikyti savo valdžią. Kova su religija nuo XVII a. suvokiama kaip svarbi kovos už žmogaus ir visuomenės išlaisvinimą dalis. Ved. Alvydas Jokubaitis.