Brandūs pokalbiai. Politika ir menas

Didžiausi politikos ir meno santykio pasikeitimai įvyko XVIII amžiaus antroje pusėje. Šie pasikeitimai sietini su romantizmo sąjūdžio iškilimu. Charleso Tayloro nuomone, “dvi didelės ir įvairiapusės transformacijos – Apšvieta ir Romantizmas, su jį lydinčia ekspresyvine žmogaus koncepcija, mus padarė tuo, kas dabar esame.”  Panašiai galvojo ir Isaiah Berlinas, tvirtinęs, kad romantizmas yra reikšmingiausias Vakarų politinio mąstymo posūkis

Vedėjas prof. Alvydas Jokubaitis.