Tūkstantmečio akimirkos. Teatro instinktas. Scenos riteris K.Glinskis. II dalis

LRT Televizija

2000.11.12 03:25
Laida apie teatro režisierių,aktorių K. Glinskį. II dalis