Tūkstantmečio akimirkos. Teatro instinktas. Scenos riteris K.Glinskis. I dalis

LRT Televizija

2000.09.03 10:11
Laida apie XX a.pradžios teatro režisierių, aktorių K. Glinskį.

Paieškos rezultatai

01:05
03:05
04:30
05:05
10:30
12:31