Tūkstantmečio akimirkos. Marijos ir Juozo Nemeikšų namuose. I dalis

LRT Televizija

2000.07.23 11:10
Laidoje pasakojama apie žymaus akių gydytojo Juozo Nemeikšos ir jo sesers Marijos namus, kuriuose prieš karą ir po jo rinkdavosi Kauno šviesuomenė. Gydytojos L. Čarneckienės ir rašytojos M. Macijauskienės prisiminimai.

Paieškos rezultatai