Tūkstantmečio akimirkos. Marijos ir Juozo Nemeikšų namuose. I dalis

lrt.lt

2000.07.23 11:10
Laidoje pasakojama apie žymaus akių gydytojo Juozo Nemeikšos ir jo sesers Marijos namus, kuriuose prieš karą ir po jo rinkdavosi Kauno šviesuomenė. Gydytojos L. Čarneckienės ir rašytojos M. Macijauskienės prisiminimai.