Verslas

2015.03.17 11:50

Valstybės remiamas paskolas studentams teiks DNB bei „Swedbank“

ELTA 2015.03.17 11:50

Šiemet valstybės remiamas paskolas studentams teiks DNB bei „Swedbank“ bankai, savo paskoloms pasiūlę 2,1 proc. maržą eurais.

Šiemet valstybės remiamas paskolas studentams teiks DNB bei „Swedbank“ bankai, savo paskoloms pasiūlę 2,1 proc. maržą eurais.

Šie bankai atitiko kredito įstaigų atrankos komisijos nustatytus kriterijus, tarp jų – ir reikalavimą dėl maksimalios leistinos bankų maržos. Visą valstybės remiamos paskolos studentams palūkanų normą sudaro kredito įstaigų marža ir 3 mėnesių tarpbankinė palūkanų norma eurais (EURIBOR), tad visas palūkanų dydis šių metų kovo 16 dieną eurais būtų – 2,196 proc.

Valstybinis studijų fondas paskelbs išsamią informaciją apie paskolų sąlygas interneto svetainėje www.vfs.lt kai tik bus pasirašytos sutartys su bankais – tą numatoma atlikti iki balandžio pabaigos.

Paskolos studentams su valstybės garantija teikiamos nuo 2009 metų. Šiemet valstybė numato garantuoti iki 18,825 mln. eurų minėtų paskolų. 2009-2014 metais kredito įstaigos išmokėjo valstybės remiamų paskolų sutarčių už 3,62 mln. EUR ir 144,57 mln. Lt. Bendra šiuo laikotarpiu išmokėta valstybės remiamų paskolų suma siekia 45,49 mln. eurų.

Kredito įstaigas atrinko komisija, kurią sudaro Finansų, Švietimo ir mokslo ministerijų bei Valstybinio studijų fondo ir studentų organizacijų atstovai. Vertindama pasiūlymus, komisija atsižvelgė į kredito įstaigų siūlomą maksimalią paskolos sumą, maksimalią palūkanų normos maržą, paskolos gavėjams numatytus taikyti mokesčius, bendrą valstybės remiamos paskolos kainos metinę normą (visos išlaidos, įskaitant palūkanas, komisinius ir bet kuriuos kitus su valstybės remiamos paskolos suteikimu susijusius mokesčius), paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpius ir galimų atidėjimų skaičių bei vietoves, kur bus teikiamos paskolos.

Palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokamos iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Valstybinis studijų fondas. Studentus, už kuriuos studijų laikotarpiu apmokamos palūkanos bankams, kiekvieno paskolų teikimo laikotarpiu atrenka Fondas, atsižvelgdamas į turimas lėšas. Jeigu studentas nori pasinaudoti pirmumo teise apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, jis tai nurodo pildydamas prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti, taip pat pateikia Fondui dokumentus, įrodančius atitiktį pirmumo teisę suteikiančiam kriterijui.