Verslas

2016.03.16 14:49

Paskirstytos lėšos tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms

ELTA2016.03.16 14:49

Vyriausybė posėdyje pritarė Finansų ministerijos pateiktam siūlymui dėl lėšų paskirstymo tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms. 697 tūkst. eurų, kurie bus naudojami Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namų atstatymui bei kitoms reikmėms, padalyti pagal devynių tradicinių Lietuvos tikybų tikinčiųjų skaičių.

Nutarimu lėšos paskirstytos taip: Romos katalikams skirta beveik 627 tūkst. eurų, ortodoksams (stačiatikiams) – 36 tūkst. eurų, sentikiams – daugiau nei 8 tūkst. eurų. Taip pat skirta lėšų ir evangelikams liuteronams – beveik 8 tūkst. eurų, evangelikams reformatams – 4,7 tūkst. eurų, musulmonams sunitams – 3,6 tūkst. eurų, judėjams – kiek daugiau nei 3 tūkst. eurų, graikų apeigų katalikams – 3 tūkst. eurų, karaimams – taip pat 3 tūkst. eurų.

Lėšos, paskirtos tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms, skirstomos į devynias dalis, pagal devynių tradicinių Lietuvos tikybų tikinčiųjų skaičių, remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų būstų 2011 metų visuotinio surašymo duomenimis. Taip pat atsižvelgiama į tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų kanonus ir statutus.

Pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 5 straipsnį valstybė pripažįsta šias Lietuvos istorinio, dvasinio ir socialinio palikimo dalį sudarančias tradicines Lietuvoje egzistuojančias religines bendruomenes ir bendrijas: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų.