Lietuvoje

2021.02.24 18:30

Tėvų atstovai apie keičiamą lytiškumo ugdymą: tai kaip žmogus su metaline širdimi, roboto smegenimis ir lazerinėmis akimis

Aida Murauskaitė, LRT.lt2021.02.24 18:30

Šiuo metu atnaujinamos mokomųjų dalykų ugdymo programos, tarp jų – ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai (SLURŠ) programa. Skirtingas jos dalis ketinama integruoti į kitus mokomuosius dalykus. Šis klausimas sukėlė diskusijų Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje.  Lietuvos tėvų forumas priekaištauja, kad iš naujosios programos dingo lytinio švietimo ir rengimo šeimai klausimai. Kritikos pažėrė ir komiteto nariai Asta Kubilienė bei Algimantas Dumbrava. Anot jų, neaišku, kaip vaikai būtų rengiami šeimai, be to, į diskusijas rengiant programą nebuvo pakviesti tėvų atstovai.  

Kaip LRT.lt patvirtino Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), lytiškumo ugdymas yra įtrauktas į atnaujinamas bendrojo ugdymo programas.

Kaip pristato ministerija, fizinės sveikatos aspektus ketinama plėtoti atnaujinamoje fizinio ugdymo bendrojoje programoje, dorinio ir emocinio ugdymo aspektai – dorinio ugdymo programoje, rengimas šeimai – kalbinio ugdymo ir dorinio ugdymo programose. O socialinių santykių ir atsakingo elgesio pasekmių aspektai būtų analizuojami ir SLURŠ, ir kalbinio ugdymo programose, lytinės sveikatos aspektai – SLURŠ ir gamtamokslio ugdymo programose.

Į atnaujinamą SLURŠ programą perkeliama saugus elgesys eismo aplinkoje, evakuacija, pirmoji pagalba.

„Šiuo metu programa yra platesnė, aprėpianti daug daugiau, ne vien lytiškumo ugdymą, tai pasako ir jos pavadinimas – Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa. Dabar programa įgyvendinama integruotai, bet atnaujinant programą, svarstomi įvairūs scenarijai ir galimybės, kaip bus iš tikrųjų, prie galutinio sprendimo dar nėra prieita“, – LRT.lt paaiškino ŠMSM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Raudienė.

Ji sakė, kad siekiama sutelkti kuo didesnį dėmesį į jauno žmogaus savimonės ugdymą, taip pat į pagarbių tarpusavio santykių, jautrumo ugdymą, sugebėjimą priimti įvairovę.

„Būtų taip pat sustiprintas mokinių ugdymas ta linkme, kad jie gebėtų priimti atsakingus sprendimus, įvertinti jų pasekmes. Sveikatos ir gyvybės saugojimo įgūdžiai padės jaunam žmogui priimti pasvertus sprendimus dėl ankstyvo lytinio gyvenimo ir paskatins kreiptis pagalbos į specialistus, jeigu to prireiktų.

Programoje laikomasi požiūrio (jis atitinka ir religijų programų rengėjų požiūrį), kad šeima, tėvai – tai žmonės, kurie realiuoju laiku rūpinasi vaiku. Atnaujinamose programose vengiama diskriminacinių nuostatų tiek šeimų, tiek kitų grupių, žmonių atžvilgiu, akcentai sutelkiami į bendražmogiškų vertybių ugdymą: pagarba sau ir kitiems, pagalba, geranoriškumas, atsakomybė, sąžiningumas, savidrausmė, drąsa, sveikata ir šeimos tradicijos“, – aiškino I. Raudienė.

Viceministras Ramūnas Skaudžius pabrėžė, kad programa buvo rengiama pusantrų metų.

„Jei nėra išskirta lytinio švietimo pamokos, nereiškia, kad jos nėra ugdymo turinyje“, – sakė R. Skaudžius.

Viceministras ankstesniame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje yra sakęs, kad nėra plano socialinio ir emocinio ugdymo daryti atskiru mokomuoju dalyku.

„Tai yra labai svarbu, bet manau, kad tai galima daryti integruojant į kitus mokomuosius dalykus, klasės valandėles“, – sakė viceministras.

Jis išgirdo ir klausimų apie programos turinį, tarkime, kaip būtų apibrėžiama šeimos sąvoka.

„Šeimos sąvoka, kas yra labai svarbu, – diskutuotinas dalykas. Dėl tikslių žingsnių ir tikslių nuostatų, kaip mes pakeisime šeimos sąvoką ugdyme, dar ne tas etapas, kad galėtume kalbėti“, – sakė viceministras.

ŠMSM tvirtina, kad, atnaujinant bendrąsias ugdymo programas būtų mažinama apimtis, bet gilinamas turinys. Bendrojo ugdymo turinys turi atitikti XXI amžiaus iššūkius.

Švietimo ir mokslo komiteto narė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė sakė, kad lytiškuno ugdymas ir rengimas šeimai klausimas tampa jautresnis kitų klausimų kontekste – anot jos, "Žmogaus teisių komiteto persekiojimo ir diskusijų dėl Stambulo konvencijos" kontekste.

Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atstovas Ramūnas Aušrotas per Švietimo ir mokslo komiteto posėdį pabrėžė, kad atnaujinant programas dalyvavo mažai ekspertų, o tėvų atstovai nebuvo kviečiami. Jis sakė, kad parengta programa neatitinka jų lūkesčių.

Anot jo, lytinis ugdymas ir rengimas šeimai, kuris dabar būtų integruojamas į bendrą programą, turėtų būti pagrindinis dalykas. Jis kritikavo, kad lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimas yra atskiriami. Anot jo, šie du dalykai turėtų būti siejami drauge.

Jis pabrėžė, kad lytiškumo ugdymo pagrindas – padėti vaikams išmokti kurti tvarius ilgalaikius santykius.

„Svarbiausia yra valstybinės politikos požiūris, kokia rengimo šeimai koncepcija atitinka visuomenės interesus. Ar ta koncepcija, kuri kalba apie saugius lytinius santykius, ar ta koncepcija, kuri skatina formuoti ilgalaikius tvarius santykius ir kurti šeimą. Man atrodo, kad valstybiniu lygmeniu švietimo sistema turėtų remti tą, kuri teikia didesnę naudą visuomenei ir valstybei “, – kalbėjo R. Aušrotas.

Lietuvos tėvų forumo tarybos pirmininkas Darius Trečiakauskas per ŠMK posėdį pabrėžė, kad dabar galiojanti programa buvo priimta prieš penkerius metus, bet taip ir nebuvo pradėta vykdyti, o jos pakeitimai, anot jo, neatitinka esminių vertybių.

Anot jo, reikėtų rinktis priešingą kelią – šiuo metu egzistuojančią programą papildyti pilietiniu ugdymu, sveikatos sauga ir kitais planuojamais dalykais.

„Po vadinamojo papildymo naujasis rezultatas atrodo kaip žmogus su metaline širdimi, roboto smegenimis ir lazerinėmis akimis. Nukapotomis rankomis ir kojomis. Naujame projekte nebeliko nei rengimo šeimai, nei lytiškumo ugdymo principų“, – kritikavo D. Trečiakauskas.

Anot jo, tai reiškia, kad švietimo sistemoje nebelieka pamatinio rengimo šeimai.

Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas paragino programos rengėjus pasitelkti tėvus, išgirsti jų nuomonę.

ŠMSM iš kai kurių mokinių ir mokytojų yra sulaukusi ir siūlymų, kad tikybos pamokų nebereikėtų, bet plačiau apie tai nesvarstyta.

Populiariausi

24

Lietuvoje

2021.04.18 07:00

„Stasy, mes rinkimų nelaimėsim“: kodėl pirmuoju prezidentu Lietuva išrinko komunistą Brazauską?

pirmą kartą publikuojamų nuotraukų galerija
24
Karantinas Vilniuje
COVID-19 TRUMPAI 13

Lietuvoje

2021.04.18 09:35
COVID-19 TRUMPAI

Lietuvoje – 726 nauji COVID-19 atvejai, 6 mirtys, pirmąja doze paskiepyti 1452 žmonės

ligoninėse gydomas 1101 COVID-19 pacientas; atnaujinta 09.44
13