Lietuvoje

2021.03.13 15:40

Sausio 13-osios muziejus. LRT archyvo nuotraukos

LRT.lt2021.03.13 15:40

LRT dalinasi nuotraukomis, kuriose užfiksuota, kaip darbas vyko po LRT pastatų užgrobimo.

LRT dalinjasi Sausio 13-osios įvykių metu dirbusių žmonių nuotraukomis.

Naktį iš sausio 12-osios į 13-ąją Lietuvos radijas ir televizija darbą pradėjo įprasta tomis dienomis tvarka: buvo transliuojamos televizijos laidos iš studijos ir su kilnojama televizijos stotimi iš Aukščiausiosios Tarybos rūmų bei Nepriklausomybės aikštės; radijas po laidos užsieniui pradėjo tiesioginę nakties programą.

Apie 1 val. 30 min. iš karinės bazės Šiaurės miestelyje link Lietuvos radijo ir televizijos pastato Konarskio gatvėje bei TV bokšto Karoliniškėse pajudėjo tankų, šarvuočių bei sunkvežimių su užrašu „Liudi“ kolonos. Karinė technika pirmiausia pajudėjo TV bokšto link.

Po 10–15 minučių iš pakalnės Geležinio Vilko gatve pasirodė nauja karinės technikos kolona. Vienas tankas sustoja S. Konarskio–V. Pietario gatvių sankryžoje, kitas – už RTV garažo, o šarvuočiai nuvažiavo S. Konarskio gatve.

Privažiavę prie Lietuvos radijo ir televizijos pastato, iš karinių mašinų pasipylė desantininkai. Jie šaudė iš automatų, tankistai – iš savo pabūklų. Verždamiesi prie pastatų, smogikai žmones daužė automatų buožėmis, mėtė po kojomis sprogmenis.

Radijo pastato fasadą išvarpė kulkos. Į radijo pastato vidų desantininkai pateko pro išdaužtą langą prie centrinio įėjimo, netrukus išlaužė duris ir įsiveržė į vidų. Šaudydami ir viską daužydami, grobikai pasklido po pastatą. Kol pasiekė radijo studijas, diktoriai Bernadeta Lukošiūtė ir Algimantas Sadukas pasakojo, kas vyksta.

Antrą valandą vieną minutę nutrūko Lietuvos radijo transliacija. Po 40 sekundžių Lietuvos radijas prabilo iš Sitkūnų, kreipimasi į Lietuvos žmones ir pasaulį perskaitė žurnalistė Jolanta Šarpnickienė.

Televizija dirbo ilgiau, nors televizijos pastatas buvo šturmuojamas beveik tuo pačiu metu. Naujienų tarnybos studijoje dirbo žurnalistė Eglė Bučelytė, operatorius Petras Bieliauskas, apšvietėjas Renaldas Želvys, režisierė Virginija Kikilaitė, režisieriaus asistentė Daiva Česnulevičiūtė, inžinieriai Vytautas Marozas ir Jurijus Nikolajevas.

Informaciją teikė TV informacijos redakcijoje, direktorate buvę darbuotojai. Paskutinę tragiškos nakties programą į vaizdajuostę įrašė ir vėliau įrašus iš pastato išnešė Techninės kontrolės skyriaus darbuotojai: Marijonas Metiūnas, Elžbieta Vyšniauskienė, Zita Grižienė, Stasys Pilsudskis.

Paskutinieji kadrai, kuriuos matė žiūrovai, – tai Eglė Bučelytė, vėl vaizdai iš Nepriklausomybės aikštės ir Lietuvos televizijos ekrane ilgu koridoriumi prieš kamerą eina grupė ginkluotų desantininkų. Laikrodžiai rodo 2 valandas 17 minučių. Transliacija iš televizijos studijos nutrūksta.

Užėmus Lietuvos radijo ir televizijos pastatus, radijas programą transliavo iš Aklųjų ir silpnaregių garso įrašų studijos, o televizija iš Kauno studijos, nuo sausio 17 d. laidos transliuojamos ir iš Aukščiausiosios Tarybos. Kiekvieną dieną „Panoramos“ laida VHS kasetėje vežama į Kauną, iš ten transliuojama visai Lietuvai. Nepriklausomos Lietuvos televizijos programą kas vakarą užbaigdavo Giedriaus Kuprevičiaus sukurtas šaukinys pagal Maironio ir Juozo Naujalio dainą „Oi neverk, motušėle“.

1991 m. rugpjūčio 19 d. Maskvoje prasidėjo perversmas, buvo nuverstas SSRS prezidentas Michailas Gorbačiovas. Rugpjūčio 21 d. pučas žlugo.

Ir štai rugpjūčio 22 d. Lietuvos valdžia jau gali perimti LRTV rūmus. 15 val. virš įėjimo į RTV pastatą kabėjusią grobikų vėliavą nuėmė TV direktorius Algirdas Kaušpėdas. Okupantai jau spėjo išsilakstyti, prisiplėšę, prisivogę, pridergę kabinetus, studijas, sudaužę ir sugadinę techniką. 222 dienas siautėjo koloborantai užgrobtuose RTV pastatuose. Valstybinė komisija pradėjo skaičiuoti nuostolius.

Pastatai grąžinti, remontas ir aparatūros atkūrimas truko tris–keturis mėnesius. Televizija savo transliacijas iš Konarskio g. pradėjo lapkričio mėnesį, radijas – gruodžio 16 d. Prieš Naujuosius metus buvo surengta didelė Sugrįžimo į Namus šventė.

Populiariausi

Kęstutis Vitkus
5

Lietuvoje

2021.04.19 10:19

Mirė garsus chirurgas Kęstutis Vitkus

atnaujinta 12.48
5
Radviliškio mero rinkimai
10

Lietuvoje

2021.04.19 13:28

Po Konstitucinio Teismo sprendimo – merų raginimas keisti Konstituciją

Šimašius: nebalsavau už šį įstatymą; atnaujinta 15.40
10