Naujienų srautas

Lietuvoje2015.05.28 11:53

Laidojamas kunigas V. Aliulis

Eidamas 95-uosius antradienio naktį mirė žymus kunigas marijonas, rašytojas, disidentas, intelektualas ir visuomenininkas Vaclovas Aliulis.

Eidamas 95-uosius antradienio naktį mirė žymus kunigas marijonas, rašytojas, disidentas, intelektualas ir visuomenininkas Vaclovas Aliulis.

Apie dvasininko mirtį BNS patvirtino Vilniaus arkivyskupijos kurija.

„Tėvas Vaclovas Aliulis MIC buvo uolus vienuolis ir Kristaus Vynuogyno tarnas, mylėtas žmonių, pats juos mylėjęs ir mokęs mylėti. Švč. Mergelei Marijai užtariant, pavedame Viešpačiui mūsų mylimo kunigo sielą“, – sakoma kurijos pranešime.

V. Aliulis gimė 1921 metais Krekštėnuose, Krokialaukio valsčiuje, dabartiniame Alytaus rajone. 1937 metais jis tapo vienuoliu marijonu. 1940 metais V. Aliulis baigė Marijampolės marijonų gimnaziją, 1945 metais – Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir Teologijos fakultetą, 1944 metais įšventintas kunigu.

V. Aliulis kunigavo Varėnoje, Marijampolėje, Vilniaus arkivyskupijos parapijose. 1970–1974 metais jis ėjo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigas, atleistas sovietinės valdžios nurodymu. Dvasininkas yra parengęs daug vadovėlių, dėstė slaptoje kunigų seminarijoje, parengusioje apie 20 kunigų Lietuvai ir Ukrainai.

Prasidėjus Atgimimui V. Aliulis aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje, organizavo katalikišką spaudą, rašė teologinius, publicistinius straipsnius. 1988–1991 metais jis buvo Sąjūdžio Seimo Tarybos narys, vienas katalikų blaivybės sąjūdžio organizatorių, Lietuvos Biblijos draugijos steigėjų, 1989 metais įkūrė žurnalą „ Katalikų pasaulis“, 1989–1992 metais buvo Lietuvos ateitininkų federacijos dvasios vadas.

11 valandą Arkikatedroje bazilikoje bus aukojamos mišios, po jų velionis bus išlydimas į Alytaus rajono Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčią, kurioje 15 valandą bus aukojamos mišios, o po jų – laidotuvės Santaikos kapinėse.

LRT Kultūra keičia programą: ketvirtadienį 11:00 vyks V. Aliulio laidotuvių šv. Mišių tiesioginė transliacija iš Vilniaus Arkikatedros bazilikos, 20:05 val. rodys 2009 m. laidą „Šventadienio mintys“ kunigui V. Aliuliui atminti.

V. Ališauskas: net gilioje senatvėje V. Aliulis turėjo daugybę darbų

Net būdamas garbingo amžiaus kunigas Vaclovas Aliulis skundėsi, kad turi tiek daug darbų, jog kai kurių tenka atsisakyti. Taip jį prisimena kultūros istorikas Vytautas Ališauskas. „Tai – nepaprastai visapusiškas žmogus. Jau sulaukęs gilios senatvės, jis skundėsi, kad turi tiek visokių visuomeninių pareigų, jog jas tenka sąmoningai mažinti. Į šias pareigas jis visada žiūrėjo labai atsakingai“, – LRT Radijui sako istorikas.

Jo teigimu, V. Aliulis buvo nepaprastos erudicijos ir intelekto žmogus, kalbėjęs ir rašęs prancūziškai, angliškai, itališkai ir netgi baltarusiškai. Be to, anot istoriko, tai buvo dvasiškai labai tvirta asmenybė.

„V. Aliulis – žmogus, sugebėjęs ne tik pats būti santūrus, bet net ir Sąjūdžio laikais kitus labai taktiškai skatinęs „moderuoti“ savo nuomonę. Tai buvo labai svarbu. Jis sugebėjo į labai aštrias Sąjūdžio diskusijas įnešti šiek tiek ramybės, susikaupimo ir paraginti pradėti apie reikalą mąstyti racionaliai“, – prisimena V. Ališauskas.

LRT Radijo pašnekovas neabejoja, kad kunigas savo šviesumą atsinešė iš šeimos – didelę įtaką jam darė tėvai, ypač mama, apie kurią V. Aliulis visuomet kalbėdavo su didele meile. Taip pat daug įtakos turėjo ir lankyta Marijonų gimnazija bei, kiek vėliau, – karas.

„Viskas buvo kartu. Jis gebėjo žvelgti į gyvenimą nedramatizuodamas, nors patyrė tikrai nelengvų momentų. Jis, kaip labai gabus žmogus, ne visada buvo visų vienodai mielai priimamas, bet visada sugebėdavo įžvelgti šviesiąją pusę“, – tikina V. Ališauskas.

1944 m. V. Aliulis buvo įšventintas kunigu. Per sovietmetį užsiėmė disidentine veikla, dėstė slaptoje kunigų seminarijoje, parengė Romos katalikų apeigyną Lietuvos vyskupijoms, redagavo Romos Mišiolo ir Naujojo Testamento vertimus. Nuo 1965 m. V. Aliulis buvo Lietuvos Vyskupų konferencijos Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisijos sekretorius, vėliau – jos pirmininkas. Prasidėjus atgimimui, aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje, organizavo katalikišką spaudą, rašė teologinius, publicistinius straipsnius.

Premjeras reiškia užuojautą dėl kunigo V. Aliulio mirties

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius reiškia užuojautą dėl kunigo marijono, rašytojo, disidento ir visuomenininko Vaclovo Aliulio mirties.

„Šis intelektualas visą savo gyvenimą skyrė dvasingumo ugdymui, skiepijo tikėjimą amžinosiomis vertybėmis, kantriai mokė mylėti žmones ir gyvenimą. Jis buvo aktyvus Nepriklausomybės atkūrimo dalyvis, katalikiškos spaudos organizatorius, savo įtaigia mąstysena daręs didelį poveikį tautos švietimui. Dėl V. Aliulio mirties reiškiu nuoširdžią užuojautą artimiesiems, tikėjimo broliams, visiems jo minčių ir darbų pasekėjams“, – sakoma Vyriausybės vadovo užuojautoje. 

Prezidentė pareiškė užuojautą dėl kunigo V. Aliulio mirties

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė užuojautą dėl kunigo, visuomenininko, disidento Vaclovo Aliulio mirties.

Pasak Prezidentės, Lietuva neteko ypatingo žmogaus – visuotinai gerbiamo ir mylimo kunigo.

„Tai buvo dvasininkas, gebėjęs sutelkti ir įkvėpti būrius tikinčiųjų ir ieškančiųjų. Intelektualas, išvertęs ir parengęs daugybė reikšmingų religinių leidinių. Visuomenininkas, padėjęs pakilti Atgimimo aušrai, iki paskutinių dienų atsidavęs savam Pašaukimui ir Tėvynei“, – rašome šalies vadovės užuojautoje.

Dėl šios netekties Prezidentė pareiškė nuoširdžią užuojautą V. Aliulio artimiesiems, bendražygiams ir visai Lietuvos tikinčiųjų bendruomenei.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi