Kultūra

2021.01.15 14:53

Dailininkui, šrifto virtuozui Gediminui Pempei šiandien būtų sukakę 100 metų

LRT.lt 2021.01.15 14:53

Gediminas Pempė – taikomosios grafikos kūrėjas, padaręs reikšmingą įtaką šiai dailės sričiai Lietuvoje. Sausio 15 dieną sukanka 100 metų, kai gimė šis talentingas dailininkas, kaligrafas, knygos grafikas.

Jubiliejaus proga šviesaus atminimo dailininkui sukurtas interneto puslapis.

Puslapyje rašoma, kad dailininkas, kurio aktyvus kūrybinis kelias prasidėjo 20 a. 7 dešimtmetyje, kūrė knygų viršelius ir iliustracijas, firminius ir pašto ženklus, ekslibrisus, plakatus, sveikinimų adresus.

Kaligrafija yra viena iš menininką geriausiai reprezentuojančių sričių – G. Pempė vadinamas šrifto virtuozu. Apie 270 didelio formato ranka rašytų ir dekoruotų sveikinimų iškiliems Lietuvos asmenims šiandien yra pasklidę Lietuvoje ir pasaulyje, kaligrafinis talentas nuosekliai atsiskleidžia visuose darbuose.

Jautriai ir originaliai įsijungęs į atgimstančios Lietuvos naujų pašto ženklų sukūrimo procesus, nuolat dalyvaudavo konkursuose, sukūrė kelias dešimtis unikalių ženklų ir jų serijų („Lietuvos medinės Bažnyčios“, „A. Gustaičiui – 100“, „Raudonoji knyga. Stepinė gauruotoji bitė“ ir kiti)

Dailininkas sukūrė apie 100 ekslibrisų dailininkams, gydytojams, rašytojams, draugams, artimiesiems. Dažniausiai ekslibrisą sukurdavo kaip nuoširdžią padėką ir dovaną.

Įstojęs į Lietuvos žemės ūkio akademiją Dotnuvoje, dirbo daug piešdamas ir braižydamas, taip užsidirbdamas pragyvenimui. Kaip braižytojas apiformindavo metraščius, piešė spalvotus botanikos ir fitopatologijos katedroms iliustracinius paveikslus. Vėliau įsidarbino Dotnuvoje, augalų apsaugos stoties fitopatologu, bet ir toliau piešė spalvotus paveikslus, plakatus, rengė spaudai įvairias iliustracijas.

1944 m. G. Pempė slapstėsi Dotnuvos rajone, pas pažįstamus žmones nuo sovietų okupacinės kariuomenės. 1945
m. atvyko į Kauną ir įsidarbino tik ką susikūrusioje Respublikinėje karantino inspekcijoje fitopatologo pareigose. Nuo 1947 m. G. Pempė pradėjo dirbti ir Kauno „Dailės“ kombinate, dirbdamas pagal sutartį daugiausiai šriftinius darbus.

Po metų Karantino inspekcija buvo iškelta į Vilnių, todėl Gediminas nuolatine pareigas gavo „Dailės“ kombinate – buvo dailininkas-išpildytojas – šriftininkas. Šalia išpildomųjų darbų pradeda dirbti ir kūrybinį darbą. Tuo metu „Dailėje“ dirbo kartu su dailininkais V. Žvinakevičium, P. Slavinsku, P. Šileikiu, V. Kuprėnu, K. Martijanovu ir kitais.

7 dešimtmečio pradžioje pradėjo bendradarbiauti su „Šviesos“ ir „Minties“ leidyklomis, pradėjo dalyvauti parodose. Jis sukūrė legendinį firminį ženklą – „Šviesos“ leidyklos logotipą – žygiuojantį mokinuką su kuprine.

Daug dirbo su Kauno savivaldybe (anksčiau Vykdomuoju komitetu), piešdamas sveikinimo adresus, diplomus, šventinius atvirukus, rašydamas Kauno garbės knygą, rengdamas vaizdinę medžiagą poezijos pavasariams Kaune ir t. t. Atskirą vietą dailininko kūryboje užima knygų, skirtų Lietuvos gamtai, iliustracijos. 1980–2008 metais Dailininkas parengė spaudai virš 350 knygų viršelių.