Tūkstantmečio pokalbiai

lrt.lt

2009.10.04 13:44
Tęsiamas pokalbių ciklas, skirtas Lietuvos Tūkstantmečiui, Lietuvos Tūkstantmečio idėjai. Šios laidos temos: Tūkstantmečio datos ir Tūkstantmečio istorijos suvokimas politikų akimis; dabartinių politikų veikla Tūkstantmečio šviesoje (E.Zingerio idėja pavadinti gatvę Vilniuje Šv. Brunono Bonifacijaus vardu, LDK istorijos klausimas, akcentuojama Lietuvos pareiga rūpintis LDK istoriniu kultūriniu paveldu, Gegužės 3 d. Konstitucija ir jos įprasminimo problema, Vasario 16, Kovo 11 ir 2004 m. paralelės, kuriose - visas Lietuvos istorijos palikimas). Laidos vedėjas - istorikas, prof. dr. Alfredas Bumblauskas, pašnekovai: Nepriklausomybės Akto signataras Emanuelis Zingeris, Seimo narys Petras Auštrevičius.