Tūkstantmečio pokalbiai

lrt.lt

2009.11.08 14:49
Diskusija "Lietuvos tapatybės ištakos": Lietuvos vardo tūkstantmetis; Romos istoriko Tacito aisčių paminėjimas 98 metais po Kristaus; J.Basanavičiaus, M.Riomerio, Maironio, A.Smetonos, Juozo Tumo - Vaižganto, Antano Viskantos ir šiandieninės vertybės; N.Putinaitės knyga "Šiaurės Atėnų tremtiniai". Laidos vedėjas prof. dr. Alfredas Bumblauskas, dalyvauja istorikai: dr. Nerija Putinaitė, dr. Rimantas Miknys