Nematoma Lietuvos istorija. Drąsus Grigaravičiaus sprendimas, Kučio užpuolimas ir pėdsakai, vedę iki įrodymų

Dokumentinė apybraiža.