Nematoma Lietuvos istorija. Laukiniai 90-ieji pogrindiniame Kaune

Dokumentinė apybraiža.