Kelias į namus. Išgyvenimus atvėręs Gintaras Bleizgys: ilgai galvojau, kodėl per 30 metų buvau laimingas tik vienoje vietoje – kalėjime

Gintaras Bleizgys – vienas iš intensyviausiai kuriančių rašytojų – per pastaruosius keletą metų pasirodė jo poezijos, prozos, esė knygos. Tačiau ir iš jo gyvenimo įvykių galima spręsti, kad Gintaras, anot bičiulio poeto Mindaugo Nastaravičiaus, turi tam tikro pasiutimo. Važiuodamas automobiliu į savo vaikystės vietas: Druskininkus ir Veisiejus, rašytojas dalijasi ir savo išgyvenimais: sovietinės sistemos bjaurumu, patekimu į kalėjimą, dalyvavimu verslo pasaulyje, mamos ligos bei netekties istorijomis. Visa tai atsiduria kaip naratyvas G. Bleizgio eilėraščiuose ir autobiografinėje prozoje.