Kelias į namus. Mažosios Lietuvos kampelis, akademiką įkvėpęs savotiškos Antlantidos išsaugojimui: Domas Kaunas grįžta į Priekulę

Mindamas dviračio pedalus ar pėsčiomis keliaudamas po Mažąją Lietuvą, Domas Kaunas ją pažino ne iš vadovėlių. Daugybė pokalbių su vietiniais žmonėmis, užrašytų jų pasakojimų, surinktų senų spaudinių leido pažinti to krašto dvasią. Ta dvasia keičiasi, nyksta, mūsų dienomis tampa savotiška Atlantida, kuri neužfiksuota išnyks amžinai.

Su profesoriumi, akademiku Domu Kaunu keliaujame iš Mažosios Lietuvos salelės Vilniuje – jo darbo kabineto su senųjų spaudinių kolekcija – į gimtinės ir vaikystės vietas. Priekulės apylinkėse prabėgo jo vaikystė ir jaunystė, padėjusios pamatus viso gyvenimo mokslinei veiklai – Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros pažinimui.