Taisyklės

Faktų tikrinimas – kokybiškos žurnalistikos pagrindas, todėl LRT FAKTAI įsipareigoja nešališkai ir suprantamai atskleisti, jei viešojoje erdvėje skelbiama klaidinanti ar melaginga informacija.

Mes stebime politikų, nuomonės formuotojų, visuomenės veikėjų pareiškimus, tendencijas socialiniuose tinkluose ir siekiame tikrinti tuos pareiškimus, kurie sulaukia didžiausio atgarsio visuomenėje.

LRT FAKTAI netikrina nuomonių, prognozių ir akivaizdžiai teisingų teiginių.

Tikrindami faktus griežtai laikomės vienodų kriterijų, visuomet siekiame gauti pirminius dokumentus, kitą informaciją iš visų viešai prieinamų šaltinių, remtis ekspertais.

Nesiremiame šaltiniais, kurie nesutinka būti cituojami, nebent jie dėl saugumo ar kitų ypač svarbių aplinkybių negali kalbėti neanonimiškai.

Straipsniuose ir reportažuose pateikiame nuorodas į visus šaltinius, kuriais rėmėmės, kad auditorija žinotų, kaip atlikome fakto patikrinimą.

LRT FAKTAI pristato melagienos šaltinį ir jos atsiradimo bei plitimo kelią, klaidingų teiginių, suklastotų nuotraukų ir vaizdo įrašų istoriją. Tikrinamas teiginys spalviškai išskiriamas, jo vertinimas pateikiamas teksto ar reportažo pabaigoje aiškiai nurodant, kodėl prieita prie tokios išvados.

Rengdami publikacijas ir reportažus žurnalistai stengiasi užkirsti kelią tolesniam melagienos plitimui ir demaskuoti sklindančią netiesą etiškai: nesidalyti nuorodomis, nepopuliarinti dezinformacijos kūrėjų, o ją skleidusius neviešus asmenis palikti anonimais.

LRT, tikrindami faktus, nebendradarbiauja su socialiniais tinklais ir neturi galios šalinti melagingo turinio ar riboti prieigos prie jo.

Mes pripažįstame savo klaidas, todėl, jei pastebėjote netikslumų, turite svarbios informacijos arba norite pasiūlyti faktą, kurį galėtume patikrinti, būtinai kreipkitės lrtfaktai@lrt.lt. Pataisius ir papildžius publikaciją, tai visuomet aiškiai pažymima.