Lietuvoje

2020.02.28 15:37

Už lietuvių kalbos puoselėjimą – lėtai, bet užtikrintai judančios „sraigės“

Aida Murauskaitė, LRT.lt 2020.02.28 15:37

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) šeštą kartą įteikė apdovanojimus už lietuvių kalbos puoselėjimą – reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir visuomenės kalbinį švietimą. 

Šiemet apdovanoti:

daugiakalbio Mechanikos terminų žodyno (2019) autoriai prof. habil. dr. Antanas Žiliukas, doc. dr. Antanas Juozas Bražiūnas, prof. dr. Alvydas Kondratas, doc. dr. Donatas Markšaitis, prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius, doc. dr. Albinas Palionis, prof. dr. Rymantas Tadas Toločka, prof. dr. Pranas Žiliukas,

kultūros ir visuomenės veikėjas, leidėjas, poetas Juozas Žitkauskas,

Lietuvių kalbos draugijos narė, kalbos ugdymo ir kalbininkų atminimo renginių iniciatorė ir organizatorė Aldona Pauliukaitienė,

buvęs Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorius Miša Jakobas.

Laureatams įteikta Roko Dovydėno sukurta „Sraigė“ skulptūrėlė ir diplomai.

„Lietuvių kalba yra pati gražiausia, tai kalba, kurią geriausiai moku. Dėkoju už pagarbą man, Lietuvos žydui, dėkoju už šį apdovanojimą už lietuvių kalbos puoselėjimą“, – atsiimdamas „sraigę“ sakė pedagogas M. Jakobas.

Buvusį žydų gimnazijos direktorių sveikino būrys buvusių jo mokinių.

Mechanikos terminų žodynas, kurio autoriai pelnė apdovanojimus už lietuvių kalbos puoselėjimą, buvo rengiamas nuo 2003 metų.

„Sraigė simbolizuoja, kad prieš 17 metų pradėtas žodynas šiandien yra baigtas.

Mūsų viltis, kad tas žodynas būtų elektroninis ir bet kuris užsienio pilietis, tarkim, anglas ieškodamas termino greta, tarkim, prancūziško rastų ir lietuvišką“, – sakė vienas iš jo autorių profesorius V. Ostaševičius.

Apdovanojimų metu pagerbti ir lietuvių kalbos mokytojai, kalbos tvarkytojai.

Apie laureatus

Antanas Žiliukas – mechanikos inžinierius, Kauno technologijos universiteto Deformuojamų kūnų mechanikos katedros profesorius emeritas, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, Lietuvos mokslo tarybos narys.

A. Žiliukas yra Mechanikos terminų žodyno autorių grupės vadovas, 5 monografijų, 6 vadovėlių autorius, be to, yra paskelbęs per 200 mokslinių straipsnių įvairių šalių mokslo žurnaluose. Antanas Žiliukas yra Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys, prozos kūrinių ir poezijos rinkinių – „Saulė virš miško“, „Žalia spalva“, „Laikas būti žmogumi“ – autorius.

Antanas Juozas Bražiūnas – mechanikos inžinierius, technikos mokslų daktaras, docentas. Jis yra vienas iš Mechanikos terminų žodyno bendraautorių, be to, monografijos ir 2 vadovėlių autorius, yra paskelbęs per 100 kitų mokslinių darbų.

Alvydas Kondratas – mechanikos inžinierius, technikos mokslų daktaras, profesorius, skaitantis paskaitas ne tik gimtąja, bet ir anglų, prancūzų, rusų kalbomis. Alvydas Kondratas yra vienas iš Mechanikos terminų žodyno bendraautorių, 70 mokslinių publikacijų autorius.

Donatas Markšaitis – mechanikos inžinerijos mokslų daktaras, docentas, vienas iš Mechanikos terminų žodyno bendraautorių. Su bendraautoriais yra parengęs ir paskelbęs per 100 mokslinių ir metodinių darbų, keliolika išradimų.

Vytautas Ostaševičius – mechanikos inžinierius, Kauno technologijos universiteto profesorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, narys ekspertas, prezidiumo narys, Technikos mokslų skyriaus pirmininkas, Švedijos karališkosios inžinerinių mokslų akademijos užsienio narys.

Profesorius yra daugiau kaip 300 mokslinių straipsnių, 45 išradimų ir patentų, 3 vadovėlių autorius, vienas iš Mechanikos terminų žodyno bendraautorių.

Albinas Palionis – mechanikos inžinierius, technikos mokslų daktaras, docentas. Jis yra vienas iš Mechanikos terminų žodyno bendraautorių, be to, yra paskelbęs 38 mokslinius straipsnius Lietuvos ir užsienio leidiniuose, parengęs 18 mokymo metodinių priemonių, iš jų – 3 vadovėlius.

Rymantas Tadas Toločka – mechanikos inžinierius, technikos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos nusipelnęs biomechanikas, Lietuvos biomechanikų sąjungos viceprezidentas.

Jis yra vienas iš Mechanikos terminų žodyno bendraautorių, be to, 154 mokslinių straipsnių, 22 mokomųjų knygų autorius, vienas iš mechatronikos žinynų, mašinų ir mechanizmų mokslo terminologijos žodyno anglų kalba bendraautorių.

Pranas Žiliukas – mechanikos inžinierius, technologijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidentas. Jis yra vienas iš mokslo slėnių projektų kūrėjų, daugelio aukštojo mokslo sistemos teisės aktų rengėjas, Lietuvos bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas sistemos kūrėjas.

P. Žiliukas yra vienas iš Mechanikos terminų žodyno bendraautorių, taip pat 4 vadovėlių bedraautorius, kelių dešimčių Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų užsakomųjų darbų, įvairių valstybinės svarbos projektų vadovas arba valdymo grupių narys, tarptautinių organizacijų SEFI, EAIE, ENAEE narys.

Juozas Žitkauskas yra kultūros ir visuomenės veikėjas, leidėjas, poetas, kuris, kaip pats yra ne kartą sakęs „daug dyrba dėl’ dzūkų ir dzūkiškos kultūros“. Įvairiuose Dzūkijos ir kitų regionų kultūros renginiuose jis visada pabrėžia gimtosios kalbos, dzūkų tarmės grožį ir skatina jas branginti ir puoselėti.

2016–2018 m., vykdydamas projektą „Integruotos literatūros pamokos Pietryčių Lietuvoje“, kartu su rašytojais lankė atokias Vilniaus, Širvintų, Šalčininkų, Švenčionių ir kitų rajonų mokyklas, skatino mokinius skaityti literatūrą, lavinti savo kalbą ir iškalbą. Į minėtas veiklas Juozas Žitkauskas įtraukia ir lietuvių kalbos tarmes tiriančius kalbininkus, propaguoja ir padeda pristatyti jų atliktus ar dirbamus darbus įvairių Lietuvos vietovių bendruomenėse.

Dzūkijos regionui reikšmingas pastarųjų trejų metų jo darbas – „Dzūkų kalendorius“, kuriuo skatinama nepamiršti savo gimtosios tarmės ir kultūros.

Aldona Pauliukaitienė yra Lietuvių kalbos draugijos tarybos narė, buvusi ilgametė Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyriaus, telkiančio įvairių profesijų atstovus, pirmininkė, kalbos ugdymo ir kalbininkų atminimo renginių iniciatorė ir organizatorė.

Vienas iš didžiausių jos inicijuotų renginių – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos minėjimas – tapo kasmetine tradicine Jurbarko rajono švente, į kurią įsitraukia daug švietimo ir kultūros įstaigų. A. Pauliukaitienė kartu su Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyriumi kasmet organizuoja ir daug Lietuvių kalbos dienų renginių, aktyviai juose dalyvauja.

Miša Jakobas – Lietuvos pedagogas, buvęs Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorius. Per visą savo pedagoginę veiklą jis nenuilstamai gynė, puoselėjo ir aukštino lietuvių kalbą. Mišą Jakobą galima vadinti tikru lietuvių kalbos patriotu. Jo įkurta žydų mokykla buvo pirmoji iš tautinių mažumų mokyklų, kurioje moksleiviai mokėsi lietuviškai.

Per visus savo vadovavimo mokyklai metus laikėsi tvirtos nuostatos: „Mūsų unikalumas – pas mus nėra valstybinės lietuvių kalbos – pas mus lietuvių gimtoji kalba. Vaikai lietuvių kalbos mokosi kaip gimtosios, mums nedaromos jokios išimtys kaip kitų tautinių mažumų mokykloms.“ Mokiniams jis nuolat kartojo, kaip „svarbu ir garbinga kalbėti lietuviškai, gražiai lietuviškai“. Lietuvių kalbos puoselėjimą jis suvokia kaip savo – Lietuvos piliečio ir mokytojo – pareigą.