Kultūra

2021.01.15 16:33

Mirė Lietuvos architektūros šviesulys – prof. Vytautas Brėdikis

LRT.lt2021.01.15 16:33

Sausio 15 dieną mirė Lietuvos architektūros šviesulys – architektas, buvęs VDA rektorius prof. Vytautas Brėdikis. Tai pranešė Vilniaus dailės akademija.

„Visiems jį pažinojusiems architektams, kolegoms ir draugams tai nepataisoma netektis. Liūdi mokinys, architektas, prof. Marius Šaliamoras, VDA rektorė Ieva Skauronė, VDA Vilniaus fakulteto Architektūros katedros kolektyvas ir visa VDA bendruomenė. Reiškiame gilią užuojautą Vytauto šeimai ir artimiesiems“, – rašoma VDA feisbuko įraše.

„Smalsus ir neramus Biržų vaikas gimė 1930 m. lapkričio 20 d. Augo apsuptas fotografijos, kuri vėliau kartu su žvejyba tapo gyvenimo hobiu“, – rašoma VDA interneto puslapyje. V. Brėdikis kolegų apibūdinamas kaip intelektualas, puikų humoro jausmą turintis žmogus, nepataikaujantis draugas.

1937–1949 m. mokėsi Biržų gimnazijoje. 1949–1955 m. studijavo LSSR dailės instituto Architektūros fakultete, įgijo dailininko-architekto specialybę.

1955–1965 m. Miestų statybos projektavimo instituto architektas, 1960–1964 m. grupės vadovas, 1964–1965 m. projektų vyriausiasis architektas. 1958 m. Lietuvos architektų sąjungos narys.

Nuo 1965 m. LSSR dailės instituto (dab. Vilniaus dailės akademija) dėstytojas, 1971 m. docentas, 1984 m. profesorius, 1988–1993 m. rektorius. Lietuvos mokslo tarybos ekspertas.

Pagal jo projektus pastatyta: tipinių gyvenamųjų namų, kaimo mokyklų, Antakalnio gyvenamasis rajonas, Vilnius, Lazdynų gyvenamasis rajonas, Vilnius (bendraautoriai Vytautas Čekanauskas ir kt., Lenino premija, 1974 m.), Vilniaus autobusų stotis (SSRS Ministrų Tarybos premija, 1975 m.), Juliaus Janonio paminklas Biržuose (skulpt. Konstantinas Bogdanas), Vilniaus universiteto Skargos kiemo restauravimo projektas, Lietuvos dailės instituto (dab. VDA) mokomasis korpusas, Vilnius (bendraautoriai Vytautas Nasvytis ir kt., LSSR valstybinė premija, 1984 m.), Dailės akademijos tiltas, Vilnius, Antkapinių paminklų architektūrinės dalys. Apipavidalino interjerų, parodų ekspozicijų.

V. Brėdikis įvertintas: 1984 m. – kaip LSSR liaudies architektas, 1998 m. – Gedimino 3 laipsnio ordinu, 2000 m. –Lietuvos nepriklausomybės medaliu.