Mediateka / Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti