Amžių šešėliuose. Lietuvos ir Rusijos diplomatiniai santykiai istorinėje raidoje

LRT Televizija

2009.02.23 01:47
Istorikai A.Bumblauskas, E.Gudavičius, A.Kulakauskas diskutuoja, ar yra istorijoje tokių reiškinių, įvykių, kuriuos vienodai galėtų vertinti Lietuvos ir Rusijos visuomenės ir jas gerbti, apžvelgia ir aptaria įvairias Lietuvos ir Rusijos Sutartis nuo LDK laikų, labiausiai įvertina 1991 m. liepos 31 d. Sutartį. Laidos redaktorės I.Berulienės filmuotuose siužetuose istorikas Č Laurinavičius plačiau kalba apie 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos ir Sovietų Rusijos Taikos Sutartį ir slaptuosius jos protokolus, o istorikė Genutė Kirkienė pasakoja apie Lietuvos kunigaikščių vedybų politiką vesti rusų kunigaikštytes, kurių ne viena paliko ryškų pėdsaką to meto gyvenime, pvz., antroji Algirdo žmona Julijona ar Aleksandro žmona Elena. Laidos vedėjas A.Bumblauskas, režisierius J. Lingys.