Menora

lrt.lt

2014.10.30 10:08
1939 m. atgavus Vilnių, sovietai plėšė ir represavo žmones. 1939 m. rugsėjo 17 d. Raudonoji Armija kerta Lenkijos sieną norėdama išvaduoti baltarusius ir ukrainiečius. Zigmanto Marburgo paaiškinimas, kokiu būdu tie "rusų" kariai atrado "vakarus" Vilniuje. Vilniaus Žygimanto Augusto gimnazijos mokinys Janušas Hribačas. SSRS kariuomenė grobsto Vilnių. Kaip Vilniaus vaivada Artūras Mariševskis ir Lenkijos žvalgybos darbuotojai nuo sovietų valdžios paslėpė Lenkijos nacionalinio banko padalinio Vilniuje vertybes. Lenkų žvalgų Michalo Rybikovskio, Lešeko Daškievičiaus bei Chijune Sugihara veikla slapta išgabenant banko brangenybes į Švediją. Represuotos žydų gamyklos "Elektrit" savininko Nahmano Levino ir gamyklos monterio Vidučianskio Mendelio Izrailevičiaus, bei krymo totoriaus Envero Bekirovo likimai.