Kai aš mažas buvau

LRT Televizija

2002.05.04 20:23
Žvilgsnis į praeitį, į 1986-uosius metus, nauja istorijos ir kultūros įvykių bei reiškinių interpretacija, pašnekovų prisiminimai ir požiūris į to meto darbus, pasiekimus, visuomeninį gyvenimą. Pokalbių temas diktuoja LTV archyvų ir LKS kino žurnalų "Tarybų Lietuva" filmuota medžiaga: medžiaga: M.Gorbačiovas 1986m. vasario 25d. TSKP 27 suvažiavime; renginiai po TSKP 27 suvažiavimo, Lietuvoje - Lenkijos Darbininkų partijos delegacija; Rusijos federacijos ir LTSR liaudies artistas V.Žalakevičius pajūryje filmuoja naują juostą "Savaitgalis pragare"; 1986 m. balandžio mėn. 26 d. Černobilio katastrofa, bet ramai vyksta Gegužės 1-oji, darbo ir taikos šventė Vilniuje, darbo žmonių demonstracija; pokalbis su Vilniaus krašto Černobyliečių sąjungos pirmininku A.Zarovskiu. Laidos vedėjas V.Gerulaitis.