Kūrybos metas. B.Kutavičiaus opera "Lokys", I dalis

LRT Televizija

2000.07.10 13:28
Kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus kūryba: opera "Lokys"; lietuviškos, nacionalinės operos reikalingumas. Kūrybiniai pokalbiai su kompozitoriumi B.Kutavičium, režisierium J.Jurašu, operos solistu V.Juozapaičiu, dirigentu M. Staškum. Operos fragmentai. Laidos autorė Dalia Kutavičienė.