Šventadienio mintys

LRT Televizija

2009.05.31 13:08
Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius pasakoja apie nelegalią "Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos" leidybą sovietmečiu, kunigystės kelią, kalba apie Dievo žodžio, tikėjimo, bažnyčios reikšmę šiandienos gyvenime.