Tūkstantmečio akimirkos. Vieno eilėraščio istorija

LRT Televizija

2000.04.21 15:54
Laidoje pasakojama apie Kauno "Aušros" berniukų gimnazijos direktorių Feliksą Treigį ir jam skirto Vytauto Bložės eilėraščio istorija. Buvusių gimnazistų V. Žygelio ir E. Gedgaudo prisiminimai.