Būti. Sesuo Danielė: tetos sako „tokia jauna ir sugadinai gyvenimą“, o mama verkė pusę metų

Šioje laidoje susipažinsime su Seserimi Daniele. Mergina tapti vienuole nusprendė 20-ies ir jau visai netrukus ketina duoti amžinuosius įžadus. Pasak Sesers Danielės, sunku įtikinti artimuosius, jog, gyvendama skaistybėje, ji negriauna savo gyvenimo ir yra laiminga.

Laidą kūrė: Lina Lapinskienė.