Kelias. Katyčiai: viena seniausių bažnyčių Klaipėdos krašte ir jos žmonės

14-oje ekspedicijos liuteronų istorijos pėdsakais dalyje svečiuojamės istoriniame Lietuvos-Prūsijos pasienio miestelyje – Katyčiuose.

Apie vieną seniausių evangelikų liuteronų bažnyčių Klaipėdos krašte, jos bendruomenę ir istoriją sovietinės okupacijos metais pasakoja ketvirtosios Katyčiuose gyvenančių liuteronų kartos atstovas Robertas Peteraitis ir bažnyčios istorijos tyrinėtojas, kunigas habil. dr. Darius Petkūnas.

Vedėjai: Tomas Pavilanskas-Kalvanas ir Rita Naujokaitytė