Tautinių mažumų integracija: pastebima institucijų dėmesio ir finansavimo stoka

14 proc. visų Lietuvos gyventojų – tautinių bendrijų atstovai. Nors specialistai sako, kad didelių problemų mažumų integracijai mūsų šalyje nėra, tačiau nėra ir duomenų, pagal kuriuos būtų galima pamatyti realią situaciją. Lietuva neturi bendros statistikos, kiek tautinių mažumų atstovų moka lietuvių kalbą, kiek jų studijuoja ar koks procentas kitataučių dalyvauja darbo rinkoje. Apie tautinių mažumų integraciją – pokalbis su Lenkų diskusijų klubo pirmininku Antoni Radczenko.