Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. Prisimename išėjusius: Romanas Viktiukas, Faustas Latėnas, Irena Veisaitė

Kultūros publicistikos laida rusų kalba.

js/mediateka-article-js