VU Istorijos fakulteto metų paskaita „Kelionė begalybės link“

Pranešėjas – istorikas Aurimas Švedas.

js/mediateka-article-js