Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vilniaus TV bokštas turi kiek žemesnį dvynį. Kuriame mieste jis yra?

Ved. Robertas Petrauskas.