Peliukai apie Bunkaus skyrybas: Danielių be ragų nebūna?

Sūrskis ir Mauzeris aptaria svarbiausią ligšiolinės vasaros naujieną – Danieliaus Bunkaus ir Viktorijos Siegel skyrybas.

Kame, giliu Sūrskio įsitikinimu, glūdi sėkmingų santykių paslaptis ir kokią strateginę klaidą nuo pat pradžių darė Danielius Bunkus?