Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Medžio meistras Jonas Bugailiškis: dieną vakarą kalu kaip genys

Pokalbių programa.

Ved. Zita Kelmickaitė.