Kūrybingumo mokykla. Gyvybės mokslai ne tik kaitina mūsų vaizduotę: vaizduotės kupini ir jie patys

Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas.

Ved. K. Sabolius ir T. Ramanauskas.