Sovietinio mėsos kombinato kasdienybė: kas į patekdavo į mėsos gaminius?

Mėsos deficitas sovietmečiu. Sovietinio mėsos kombinato kasdienybė: kas į mėsos gaminius patekdavo kartu su mėsa?