Unikali bažnyčia buvo virtusi ir karo, ir daržovių sandėliu: jos atgimimas prasidėjo įžengus Algirdui Toliatui

Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios istorija – permaininga. XVIII a. viduryje bažnyčią pastatytė vienuoliai augustijonai. Tačiau karai, neramumai, istoriniai procesai bažnyčiai funkcionuoti neleido. Dar Napoleono žygio metu ji virto karo sandėliu. Vėliau sugriauti puošnūs altoriai, sakyklos. Vienintelis Lietuvos vienabokštis vėlyvojo baroko pastatas buvo visiškai suniokotas pokariu, kai sovietų valdžia ten įrengė daržovių sandėlį.

Bažnyčios atgimimas prasidėjo joje pasirodžius policijos kapelionui kunigui Algirdui Toliatui.