Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. Adventinis pabuvojimas Ukrinuose

Pokalbių programa.