Daugpilio bažnyčių kalnas – vieta, kurioje stūkso keturių konfesijų maldos namai

Daugpilyje nuo seno gerai sugyveno įvairių tautybių ir tikėjimų žmonės: vokiečiai, latviai ir lenkai, rusai bei žydai. Tai liudija bažnyčių kalnas – vieta, kurioje netoli vienas nuo kito stovi keturių konfesijų krikščionių maldos namai. Pasak istoriko Henrihs Soms, Daugpilyje, kur yra daug katalikų, pirmieji bažnyčią pastatė liuteronai. Iš pradžių dauguma liuteronų buvo vokiečių tautybės – įvairūs amatininkai.

Vėliau, kartu su geležinkelio plėtra, į Daugpilį atsikėlė daug latvių, kurie taip pat buvo liuteronai. Atvykę traukiniu šie apsidairė aplinkui, pamatė gražų kalną ir pasistatė bažnyčią. „Įdomu tai, kad Latvijos istorija, kaip ir Lietuvos, garsėja savo tolerancija. Mes, šiaurės tautos, nesame labai temperamentingos, todėl Daugpilyje, kaip ir kitur Latvijoje, niekada nebuvo didelių žydų pogromų“, – pasakoja istorikas.