Kūrybingumo mokykla. Ar kūrybai būtinas įgimtas talentas?

Asmenybės kūrybingumo paieškos ir lavinimo ugdymas. Ved. K. Sabolius ir T. Ramanauskas.