Mintaujos gimnazija, menanti žinomus lietuvius – mokėsi Smetona ir signatarai, mokytojavo Jablonskis ir Vaižgantas

18 amžiuje Jelgavoje, Kuršo hercogas Peteris Bironas įkūrė aukštesniąją mokyklą, kurią pavadino savo vardu – „Academia Petrina“, kuri Lietuvoje vėliau, 19 amžiuje, buvo žinoma kaip Mintaujos gimnazija. Čia Jonas Jablonskis dėstė senovės graikų ir lotynų kalbas, veikė lietuvių moksleivių bendrabutis. Jelgavoje dirbusio Juozo Tumo-Vaižganto skaičiavimu, tuomet daugiau nei pusė Mintaujos gimnazijos mokinių buvo lietuviai.

Čia mokėsi ir būsimasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai: kunigas Vladas Mironas, Kazys Bizauskas ir Jonas Smilgevičius. Jelgavos mergaičių gimnazijoje mokėsi Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Sofija ir Jadvyga Chodakauskaitės, kurioms Jonas Jablonskis rekomendavo Antaną Smetoną kaip mokytoją. Šiandien Rūmuose veikia Jelgavos meno ir istorijos muziejus, taip pat susijęs su Lietuva. 1933-aisiais už latvių tapytojo Gederto Eliaso ištekėjo ir į Latviją persikėlė garsi lietuvių meno istorikė, Kauno meno mokyklos dėstytoja Halina Kairiūkštytė-Jacinienė.