Šventadienio mintys. Apie nesuprastus ir neišmokusius mylėti jaunus žmones: meilė ir pataisos namai

Religinė programa. Ved. Dalia Michelevičiūtė.