Broniaus Kutavičiaus opera vaikams „Kaulo senis ant geležinio kalno“

Opera vaikams.