Pagauk kampą

Linksmos aktorių improvizacijos Laidos žiūrovas skautas Rokas pasakoja apie jį nuskriaudusį skautą Algį. Jamaikos liaudies daina apie žiūrovą Roką ir draugus., Istorija „Žąsies plunksna“, poema „Kojinės“, dainuoja trys broliai „Bružai“ dainuoja „Santa Maria“. Poetas iš Pinkodijos, Įžymybės laidotuvės. Kalbos prie karsto virsta rauda, dainelė -pamokėlė „Kulinarija“. Finalinė visų improvizatorių daina „Tarakonai“. Laidoje improvizuoja aktoriai R. Rudokas, A. Bružas, A. Sakalauskas, A. Žebrauskas, D. R. Valiukaitė. Akomponuoja Hokšila ir A. Kulikauskas. Laidos rež. A. Einikytė.