Mūsų miesteliai. Kriaunos

Kriaunos. 1 d. Aut. Nijolė Baužytė.