Kultūros kodas

lrt.lt

2006.04.27 18:21
Laidoje reportažas iš Pasaulio lietuvių dainų šventės 1994 m. Studijoje su išeivijos publicistu, mėnraščio "Akiračiai" redaktoriumi Liūtu Mockūnu svarstoma apie tris skirtingas lietuvių išeivijos bangas, kurias lėmė istorinės ir socialinės aplinkybės. Antrosios bangos tragizmas, jų kultūrinio gyvenimo pokyčius, atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje.Lietuvių kalbos išlikimo galimybės išeivijoje. Išeivijos sukurtų kultūrinių vertybių likimas.