Kultūros metraščiai. Senieji Vilniaus inteligentai

lrt.lt

1988.10.28 19:41
Laida - susitikimas su senąja vilniečių inteligentų, išgyvenusių lenkų okupaciją, atstovais. Susitikimas su jais žinomo pedagogo Marcelino Šikšnio namo verandoje pas jo dukterį Eleną Kruopinę, Žvėryne, kur Vytauto Didžiojo gimnazijos auklėtiniai tradiciškai rinkdavosi. Pažintis su buvusiu Lietuvių mokslo draugijos darbuotoju Pranu Razmuku, pasakojimas iš Vilniaus lietuviškų knygų leidėjos, Vilniaus lietuvių knygyno savininkės Marijos Šlapelienės ir kultūros veikėjo Jurgio Šlapelio buto. Laidą veda Valentina Paukštelytė. Sutrumpintas laidos variantas k. 22131